fbpx
Trăiește în Bacău – Program de guvernare locală 2020 – 2024

Votează Poziția 8 pe buletinele de vot.

Atunci când am decis să candidez la Primăria Municipiului Bacău, angajamentul meu a fost făcut față de băcăuani și față de orașul în care trăiesc. Când mi s-a cerut, de șefii de partid, să mă îndepărtez de interesele orașului, am preferat să schimb partidul. Obiectivul meu a fost întotdeauna binele orașului. Pe 27 septembrie, vă invit să veniți la vot și să faceți cea mai bună alegere!

Viitorul municipiului Bacău este strâns legat de calitatea vieții cetățenilor săi. Omul binecuvântează locul, iar o administrație publică eficientă, care își canalizează resursele și toată cunoașterea pentru rezolvarea chestiunilor cu adevărat importante pentru oraș și locuitori, are puterea să repună Bacăul în topul municipiilor dinamice.

GOSPODĂRIRE UNITARĂ LA NIVEL DE MICROCARTIER

Soluția eficientă pentru administarea orașului

Bacăul este organizat, la ora actuală, conform documentelor oficiale, în 11 cartiere, fiecare dintre acestea întinzându-se pe suprafețe foarte mari. Din această cauză, oraşul nu poate fi gospodărit eficient pe întreaga sa suprafaţă de 43 kmp.

Practica ultimelor decenii demonstrează faptul că doar străzile majore şi zonele principale sunt întreţinute, în condițiile în care toți cetățenii plătesc aceleași taxe și toți băcăuanii ar trebui să aibă aceleași drepturi privitoare la calitatea vieţii.

Din acest punct de vedere, se impune o divizare administrativ-gospodărească a acestor cartiere în zone mai reduse ca suprafață, care cuprind un număr limitat de blocuri și/sau case, limita administrativă fiind definită de străzi secundare sau străpungeri de străzi principale. Le vom numi microcartiere. Astfel, vom avea în vedere următoarele aspecte pentru fiecare microcartier:

 • amenajarea locurilor de parcare ecologice care să deservească locuințele;
 • amenajarea unui loc de joacă / spațiu de recreere;
 • toaletarea vegetației spontane, înlocuirea cu gazon natural și arbori decorativi;
 • îngroparea cablurilor și eliminarea stâlpilor de susținere (aceşti stâlpi ocupă în prezent un spațiu prea mare, el putând fi eficientizat ecologic şi estetic);
 • înlocuirea stâlpilor de iluminat public cu variante moderne, eficiente și de dimensiuni mici;
 • modernizarea zonelor de depozitare a deșeurilor și amplasarea sistemelor de colectare selectivă automatizate;
 • tratarea unitară din punct de vedere edilitar-urbanistic: refacerea zonelor pietonale, aleilor, străzilor secundare și a rețelelor subterane, în cadrul aceluiași proiect, astfel încât întreaga zonă să poată fi parcursă uniform, fără diferențe de nivel sau căi de acces întrerupte;
 • accesibilizarea microcartierului pentru persoanele cu dizabilități.

Nu ne mai dorim să vedem străzi neterminate sau aflate într-un șantier permanent!

6 MICROCARTIERE modernizate prin proiect pilot din fonduri proprii10 MICROCARTIERE modernizate prin fonduri naționale22 MICROCARTIERE modernizate prin fonduri europene

TRANSPORT PUBLIC ȘI MOBILITATE

Creșterea capacității transportului public în municipiul Bacău şi în zona suburbană.

În prezent, există multe zone ale orașului care nu sunt legate la sistemul de transport public. Oamenii sunt nevoiți să meargă și 25 de minute până la prima stație care are curse regulate. Astfel, întregul sistem de transport urban trebuie regândit în termenii creşterii rapide a mobilităţii populaţiei. Propunem:

 • crearea unei societăți de transport public municipal care va aparține în totalitate primăriei;
 • regândirea traseelor și crearea mai multor stații de autobuz, pentru a deservi eficient întregul municipiu. Rețeaua transportului urban din Bacău este veche de 35-40 ani, ea nu mai corespunde extinderii teritoriale a oraşului şi nici realităţilor demografice;
 • mărirea parcului de autobuze, pentru ca timpul de așteptare să nu fie mai mare de 8-10 minute;
 • achiziționarea treptată a autobuzelor electrice. Acestea vor acoperi, în primă fază, arterele cele mai aglomerate din oraș, urmând să fie introduse pe toate liniile din municipiu;
 • introducerea biletului unic pentru toate liniile de mers, cu valabilitate dinamică: 2 ore, o zi, 7 zile, 30 de zile. Verdele urban trebuie să fie considerat o dotare şi nu un lux urbanistic!
 • dotarea fiecărei stații de autobuz cu panouri care să afișeze orarul mijloacelor de transport în comun;
 • dotarea autobuzelor cu contorizor de persoane, pentru a se evita supraaglomerarea;
 • oferirea de gratuitate pentru elevi, studenți și pensionari, abonamente cu tarif redus pentru băcăuanii cu venituri mici.

Un oraş aflat la intersecţia celor mai importante drumuri din centrul Moldovei, cu un intravilan extrem de densificat, cu valori foarte mari ale densităţii populaţiei urbane şi cu o tramă stradală care a evoluat liniar exagerat de mult pe direcţia Nord-Sud, preia evolutiv numeroase probleme de conectivitate intra şi interurban. Pentru remedierea acestor realităţi, avem în vedere:

 • încurajarea şi promovarea unui stil de viaţă într-un oraş pentru oameni şi nu pentru autoturisme, în acord cu realităţile urbanistice din oraşele moderne: încurajarea circulaţiei pietonale (sectoare de străzi transformate în zone pietonale, reabilitarea trotuarelor, descurajarea parcărilor abuzive), organizarea unui sistem coerent de piste pentru biciclete în conformitate cu studiile deja elaborate.
 • relocarea Autogării Bacău, de pe amplasamentul actual, în apropierea gării CFR şi interconectarea celor două „porţi” ale oraşului.

Societatea de Transport Public a Municipiului Bacău nu trebuie să fie doar profitabilă, ci trebuie să fie, în primul rând, un serviciu de utilitate publică aflat la dispoziția tuturor cetățenilor, indiferent de zona în care aceștia locuiesc.

BACĂU, UN ORAȘ MAI VERDE

Evoluţia urbanistică a Bacăului din ultimele decenii, marcată de industrializare rapidă, sistematizare brutală (în perioada comunistă) şi urbanism haotic (după 1989), a făcut ca orașul nostru să fie dominat de betoane, în care spaţiul verde a fost permanent agresat şi diminuat.

Considerăm că este o prioritate creşterea suprafeţei de spaţii verzi intravilane, fiind necesară atât urmărirea unei distribuții spațiale cât mai echilibrate, atingerea indicatorilor minimali existenţi la nivel european (26 mp/locuitor), cât și asigurarea unei calități ridicate a verdelui (material vegetal, construcţii decorative şi funcţionale, instalaţii tehnico-edilitare). În acest sens, programul nostru are în vedere:

 • protecţia şi conservarea verdelui urban prin finalizarea, reactualizarea şi publicarea Registrului local al spaţiilor verzi din municipiul Bacău, instrument extrem de important pentru dezvoltarea durabilă a oraşului, impus prin Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane. După mai bine de un deceniu, Bacăul nostru nu are acest registru făcut public, după cum prevede legea!
 • identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie. Orice băcăuan are dreptul la o mică oază de relaxare amenajată aproape de locuința sa.
 • gestionarea profesionistă, în manieră integrată, a spaţiilor verzi prin soluţii durabile de amenajare peisagistică, prin angajarea unei firme specializate. În acest fel, se elimină numeroase probleme, care au afectat în ultimii ani calitatea verdelui, dar şi imaginea oraşului (estetizări cu un gust discutabil, tăieri nejustificate, toaletări neconforme sau abuzive, înlocuirea zonelor verzi cu pietriş decorativ, gazon etc.)
 • acordarea unei atenţii deosebite Parcului Cancicov, inima verde a orașului, parc istoric iubit de toţi băcăuanii, un adevărat reper identitar: recuperarea şi extinderea suprafeţei parcului (latura vestică din vecinătatea muzeului, terenurile degradate prin depozitarea de pământ şi materiale de construcţii), tratarea compoziţională în manieră unitară (proiect peisagistic profesionist) regenerarea verdelui prin plantarea de specii de interes decorativ, reabilitarea integrală a aleilor, modernizarea intrărilor principale, diversificarea compoziţiilor florale, completarea funcţionalităţii prin amenajarea unor sectoare care să sporească atractivitatea parcului, gospodărirea eficientă pe întreaga suprafaţă;
 • reabilitarea Parcului Gherăieşti, cel mai întins spaţiu verde din municipiu: sistematizare compoziţională, înlocuirea
 • mobilierului urban (bănci, mese), eficientizarea iluminatului public, toaletarea constantă a vegetaţiei fără a se scădea din pitorescul preexistent de pădure-parc, amenajarea albiei Bistriţei pentru activităţi estivale, creşterea accesibilităţii populaţiei prin sporirea numărului de autobuze pe traseul nr. 4;
 • finalizarea lucrărilor de amenajare a Insulei de agreement: efectuarea de plantări ţinându-se cont de specificul acestui sit și de rolul vegetaţiei în conturarea unui ecosistem accesibil, dar şi plin de farmec; îmbunătățirea proiectului, prin adăugarea mai multor zone amenajate pentru plajă (piscine și șezlonguri), de care să se poată bucura cetățenii de toate vârstele;
 • recuperarea terenurilor din fosta zonă sportivă a Bacăului (între Cascada – Sala Sporturilor – aliniamentul clinicilor medicale);
 • întoarcerea orașului cu fața către apă prin promovarea activităților recreative și sportive pe Lacul Șerbănești (Bacău II), construirea unui pod pietonal peste râul Bistrița (din Parcul Gherăiești spre pădurea Șerbănești), amenajarea unui traseu verde de promenadă în lungul cursului Bistriţei (din Parcul Gherăieşti până în satul Ruși-Ciutea din comuna Letea Veche);
 • înverzirea haldei de fosfogips din sudul oraşului;
 • acordarea unui interes sporit fâşiilor plantate stradale, cu rol multiplu (ecologic, decorativ, social), creşterea proporţiei străzilor cu aliniamente de arbori şi arbuşti;
 • identificarea, semnalizarea, protejarea şi promovarea arborilor remarcabili (prin vârstă, raritatea speciei, dimensiuni, inflorescenţă, semnificaţie cultural-istorică etc.) de pe raza municipiului. Aceşti arbori pot deveni elemente distincte în peisajul verdelui urban, îmbogăţindu-l estetic şi identitar;
 • integrarea verdelui urban în reţeaua verde a Zonei Metropolitane Bacău; colaborarea cu unităţile administrativ-teritoriale în vederea elaborării unei strategii care să valorifice infrastructura verde-albastră (păduri, cursuri de apă, lacuri) din punct de vedere turistic.

Verdele urban trebuie să fie considerat o dotare şi nu un lux urbanistic!

Zona sportivă a Bacăului (terenurile de sport, stadion) va fi legată de Parcul Cancicov printr-un pasaj pietonal subteran. ”Inima verde” a orașului va fi, astfel, completă.

7.2 mp
de spațiu verde pentru fiecare locuitor are
Bacăul în acest moment
26 mp
de spațiu verde pentru fiecare locuitor este
norma Uniunii Europene

EDUCAȚIE

În acest sector sensibil, trebuie rezolvate mai ales câteva chestiuni de bun-simț: existența săpunului și a hârtiei igienice în creșe, grădinițe, școli.

Fiecare unitate de învățământ trebuie să-și creeze un plan cu necesarul pentru renovări/îmbunătățirea condițiilor de învățat, resurse didactice necesare și să fie finanțate exclusiv din bugetul local.

Alte măsuri:

 • depolitizarea învățământului – directorii unităților de învățământ nu trebuie impuși pe criterii politice, ci pe competențe manageriale;
 • mărirea burselor acordate elevilor, premierea elevilor și profesorilor cu rezultate deosebite în fiecare an școlar;
 • suplimentarea locurilor în creșe și grădinițe;
 • asigurarea tuturor produselor de igienizare necesare unităților de învățământ pentru desfășurarea cursurilor în siguranță, în condiţiile existenței riscului pandemic COVID 19;
 • prioritizarea pe baze obiective a investiţiilor din reţeaua şcolară băcăuană şi nu preferenţial, pe baze clientelare sau partinice. Nu putem să băgăm miliarde la unele școli, iar la altele să nu putem repara câteva gropi aleea de acces.

Învățământul este gratuit, iar asta înseamnă că părinților NU trebuie să li se mai solicite forme de finanțare pentru necesitățile elevilor.

CULTURĂ

Moştenirea culturală, istoria urbanistică, marile personalităţi băcăuane reprezintă piloni spirituali ai Bacăului care trebuie să traverseze timpurile, precum apa Bistriţei!

 • revalorizarea locurilor simbolice: clădirile de patrimoniu, obiectivele de cult cu valoare istorică sau arhitecturală (Teatrul Bacovia), muzeele şi cele două case memoriale (Casa George Bacovia și Casa Vasile Alecsandri);
 • încurajarea iniţiativelor care au în vedere promovarea imaginii oraşului în multiple forme de manifestare (Bacăul de altădată, lucrări monografice, încurajarea autorilor locali, deschiderea spre iniţiativele unităţilor culturale din oraş);
 • propunerea unui concurs de idei cu tema „Imaginea oraşului Bacău”, premierea ideilor creative ale branding-ului urban pentru racordarea la tendinţele actuale;
 • organizarea unor trasee turistice de tip city-break după modelele de succes deja existente la Iaşi, Braşov etc;
 • promovarea unui calendar al activităţilor culturale la care să participe toate instituţiile de profil din oraş;
 • organizarea de activități cultural-artistice în parcurile orașului.

Un oraş care îşi ignoră zestrea seculară a devenirii sale urbanistice riscă să-şi piardă identitatea în faţa valului globalizării.

ECONOMIE ȘI TURISM

Reședința de județ, oraș magnet în regiune.

Susținerea mediului de afaceri

Pentru a încuraja investitorii, am gândit un plan, după modelul orașelor de succes din țară, prin care terenurile virane să fie racordate la utilități, parcelate și sistematizate și să aibă acces la strada principală. Astfel, vrem să atragem investiții pentru parcuri industriale și centre logistice.

Încurajarea câtor mai mulți producători din industria locală să își deschidă magazine și să își susțină propriile branduri, atât în beneficiul lor economic, cât și al cetățenilor municipiului care își vor putea cumpăra produse de calitate fabricate în Bacău. Localizarea acestora ar putea fi chiar în centrul orașulul – ceea ce ar duce la o revitalizare a acestei zone.

Încurajarea tinerilor să rămână/să se întoarcă în Bacău

Încurajăm tinerii care rămân sau care se întorc în Bacău, după finalizarea studiilor, și se angajează aici prin oferirea unor avantaje: prime pentru primul loc de muncă, locuințe prin programul ANL.

De asemenea, de acest avantaj pot beneficia și băcăuanii plecați să lucreze în afara orașului, dar care și-ar dori să se întoarcă și să lucreze în Bacău.

Bacăul, pol turistic

Nod rutier istoric, cu atracțiile potrivite, Bacăul poate deveni un pol turistic pentru regiune având parcurile reabilitate, insula de agrement funcțională, centre comerciale cu produse locale.

Creând condiții pentru sportul de performanță, și îndeplinind obiectivile culturale, Bacăul nu va mai fi doar un oraș de tranzit. Astfel, avem în vedere atragerea unor investitori pentru crearea celui mai mare parc de distracții din regiune (ex. Prater din Viena), de care să se bucure cetățenii municipiulu și care să atragă turiști din zona Moldovei, dar și de la nivel național.

Nu mai vrem ca investitorii să ocolească Bacăul în favoarea unor orașe mai mici (ex. Roman).

SPORT

Stadionul este un subiect dureros pentru sportul băcăuan, însă dacă dorim să readucem fotbalul la viață, trebuie să privim spre viitor. Trebuie să ţinem cont că actualul stadion nu mai este funcţional şi că localizarea lui este atipică în fața noilor realități. Propun ideea de păstrare a terenului cu funcție de spații verzi-sport-agrement (mici terenuri sportive, pista de alergare etc, păstrând tribuna B, cu funcție expozițională, decorativă, memorialistică).

Așadar, ne trebuie un alt stadion, construit într-o zonă adecvată (ex. zona Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău), omologat UEFA și FRF. Va avea o capacitate de minimum 12000 de locuri, incluzând şi minimum 500 de locuri pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii.

Pe lângă susținerea competițiilor sportive, stadionul poate genera venituri considerabile prin:

 • construcția de spații comerciale de jur-împrejurul stadionului, destinate activităților adiacente sportului, cum ar fi: clinici de recuperare sportivă, săli de fitness, magazine cu articole sportive, restaurante, terase etc.;
 • organizarea de evenimente sportive locale, naționale și internaționale, care aduc trafic aerian pe aeroport, oportunități pentru unitățile de cazare locale, potențiali clienți pentru operatorii economici din domeniul HORECA și nu numai;
 • organizarea de concerte și evenimente culturale.

Susținem reînființarea unei echipe profesioniste de fotbal, cât și a unei echipe de juniori. Fotbalul este sportul cu cei mai mulți practicanți din întreaga lume, atât la nivel amator, cât și profesionist, care generează cele mai multe venituri financiare și care oferă cele mai multe locuri de muncă pe plan sportiv.

Având la dispoziție o infrastructură adecvată, municipalitatea o poate pune la dispoziția investitorilor interesați, în anumite condiții, pentru a crea o echipă de Liga 1, în care să se regăsească jucători crescuți și educați în zona Bacăului și nu numai.

De asemenea, avem în vedere reabilitarea Sălii Sporturilor (prin transformarea ei într-o bază sportivă modernă, cu teren multifuncțional pentru handbal, volei, basket, vestiare și unități sanitare moderne – dușuri, saună etc.), precum și a terenurilor de tenis.

Avem în plan și înființarea unor cluburi sportive pentru persoanele cu dizabilități, care și-ar dori să practice un sport.

Vom susține în continuare echipele de handbal, volei, judo, box și atletism și vom oferi burse școlare pentru copiii cu rezultate deosebite la competițiile sportive, precum și antrenorilor lor, cu finanțare de la bugetul local.

Pentru realizarea proiectelor din sport, ne vom adresa Companiei Naţionale de Investiţii, care intenţionează să realizeze în perioada următoare 406 de baze sportive de tip I, tip II şi tip II pentru nevăzători.

Reabilitarea parcurilor, crearea condițiilor pentru practicarea sportului de performanță, reînvierea potențialului turistic al municipiului – toate se vor reflecta în nivelul de trai al fiecăruia dintre noi.

ALTE PROIECTE IMPORTANTE PENTRU BACĂU

 • dezvoltarea zonei de SV a orașului (între Aeroport și Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău), considerată „zonă cu perspective de dezvoltare” în strategiile existente;
 • reglementarea situației juridice a multor terenuri din categoria “brownfield” (foste situri industriale, pretabile pentru conversie funcțională şi reintroducere în circuitul urban), de ex: Letea, exAmurco, Proletarul etc.
 • micşorarea diferențelor semnificative de echipare între centrul orașului și cartierele periferice, care păstrează aerul rural chiar și după aproape 100 de ani (Gheraiești, Izvoare, Tache, Șerbănești și sudul orașului);
 • modernizarea piețelor agroalimentare;
 • modernizarea pasajului subteran de la gară, care de 20 de ani a rămas o pată murdară pe fața orașului. Avem în vedere iluminarea adecvată și monitorizarea video a pasajului.
 • toalete publice automatizate de tip „self clean” (curățare automată), deschise non-stop și amplasate, treptat, în tot municipiul, începând cu zonele cele mai aglomerate.
 • construirea unui pod peste Bistrița, în zona „TCH” (Milcov – Izvoare) către DJ207G, cu scopul de a reduce traficul de pe podul Șerbănești și de pe str. Chimiei.

Toți băcăuanii ar trebui să aibă aceleași drepturi privitoare la calitatea vieţii.

CRISTINEL MANOLACHE


CANDIDATUL PER LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

„Ar trebui să locuim în Bacău de plăcere, nu pentru că suntem nevoiți să facem asta!”

Întotdeauna am fost un adept al disciplinei și al corectitudinii, iar în 1992 am avut onoarea să merg în Legiunea străină. Pentru operațiunile de menținere a păcii, am primit recunoștință din partea Republicii Franceze și medalia Națiunilor Unite.

Cu toate că am și cetățenie franceză, m-am întors și am investit în Bacău. Nu mă număr printre cei care au făcut avere speculând tranziția de la comunism la capitalism. Alături de soția mea, ne-am deschis o afacere din care ne întreținem familia și muncim cot la cot cu angajații noștri.

Am luat decizia de a intra din nou în cursa electorală. Deși ultimii 4 ani au fost printre cei mai grei pentru mine, nu pot să rămân indiferent la degradarea tot mai accentuată a orașului nostru.

În anul 2020, încă mai există străzi neasfaltate sau asfaltate în bătaie de joc, arterele importante ale Bacăului, pe care circulă zilnic sute de cetățeni ai orașului, dar și vizitatori, sunt pline de gropi. Avem zone care nu sunt iluminate public și în care oamenii se simt amenințați de primejdii, la tot pasul.

Acesta este Bacăul în care trăim și ne creștem copiii astăzi. E Bacăul din care nu a mai rămas nicio urmă de „capitală a Moldovei”, de „pol de dezvoltare”, de „motor al regiunii Nord-Est”.

Avem nevoie de un oraș în care să trăim confortabil, să ne fie drag, să avem condiții decente: cartiere curate și străzi asfaltate (nu doar arterele principale, ci și la tine în fața blocului sau a casei); parcuri bine îngrijite; să te simți la fel de respectat și dacă locuiești în centrul orașului, și dacă locuiești la ieșirea din municipiu; să ai apă și la parter, și la etajul 10; să te bucuri de o plimbare cu familia; să găsești oaze de relaxare, unde să-ți aduni gândurile după zilele istovitoare de muncă, unde să poți zâmbi.

Lucrurile pot fi îndreptate cu o echipă de profesioniști, o viziune corectă și o gestionare chibzuită a banilor publici (încasări la bugetul local, surse guvernamentale și fonduri europene). Prin proiectul #TrăieșteînBacău vom reuși să facem din orașul nostru un loc plăcut, unde chiar să ne simțim ca acasă.

Recomandă